Позив за Савет родитеља

17.06.2021.


Савет родитеља

Датум и времe, петак 18.06.2021. године

 у 18 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Извештај о успеху ученика на крају другог полугодишта завршних разреда школске 2020/2021 год.;
  3. Информација о организовању матурске вечери;
  4. Разно.

 

 

Председник Савета родитеља

Саша Стојановић, с.р.