Семинар „Алтернативни погон моторних возила“ - кат.бр.645

26.03.2018.


Семинар „Алтернативни погон моторних возила“ - кат.бр.645

У суботу 24.03.2018. године у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ одржан је семинар под  каталошким бројем 645, компетенције К1/П1, који носи назив  „Алтернативни погон моторних возила“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предмета са постојећим техничким решењима у сфери замене фосилних горива обновљивим изворима енергије. Упознавање са већ изведеним комерцијалним решењима и трендом развоја супституције фосилних горива.

Специфични циљеви овог семинара су јачање стручних капацитета наставника кроз упознавање са постојећим решењима примене алтернативних горива и енергије и постојеће законске регулативе по том питању и то: Биодизел, област примене, регулативе ЕУ и даље перспективе; Хибридни погон аутомобила, постојећа решења и правци развоја; Хомологација и услови за технички преглед возила са алтернативним погоном; Имајући у виду да се у Србији налази неколико хиљада возила са хибридним или погоном на неки вид алтернативне енергије, са тенденцијом раста, ова тема треба да буде актуализована у што већој мери у смислу едукације наставника о предностима и манама постојећих решења и правцима будућег развоја.

Један од аутора и реализатор семинара био је Слободан Продановић, дипл.инж. стручни сарадник Средње саобраћајне школе у Новом Саду.

У недељу  25.03.2018. године  у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ одржан је семинарса каталошким бројем 686, компетенције К1/П1, који носи назив  „Специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализација прахом“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предметаса специјалним поступцима репаратурног заваривања, наваривања обложеним електродама и метализацијом прахом.

Специфични циљеви овог семинара су битни за специјализоване профиле као што је заваривач и бравар-заваривач где се поступци заваривања обрађују као производни технолошки процеси док је репаратурно заваривање запостављено иако је у пракси веома заступљено. Програм овог семинара има за циљ да попуни те празнине обзиром да су теме које се обрађују веома заступљене у пракси заваривача а нису предвиђене школским програмом.Теме овог програма биле су: Наваривање тврдим електродама; Примена наваривања, технолошка постројења, пољопривредне и грађевинске машине, делови изложени хабању и абразији; Типови електрода; Упоредне карактеристике; Тeхнологија наваривања; Примери из праксе; Метализација прахом; Област примене; Топла и хладна метализација, предности и мане; Припрема радног комада, Опрема за метализацију; Приказ једног репрезентативног комплета опреме за метализацију; Специјални поступци репаратурног заваривања; Заваривање сивог лива; Заваривање аустенитних челика; Сечење кисеоником; Заваривање под водом.

Аутори и реализатори семинарабили су: Слободан Продановић, дипл.инж, стручни сарадник средње саобраћајне школе у Новом Саду и Бранко Тасевски, дипл.инж, директор VECO WELDING.


Светлана Милићев, помоћник директора