Распоред активности за ЈАНУАР - ФЕБРУАР школске 2017/18. године

20.01.2018.


Објављен је распоред активности за период јануар-фебруар школске 2017/18. године. Распоред можете преузети и у секцији преузимања.

датум

дан

време

Активност

08.01.2018.

ПОНЕДЕЉАК

 

ЗАВРШЕТАК  ПРВОГ ДЕЛА ЗИМСКОГ РАСПУСТА

 

09.01.2018.

УТОРАК

 

             ПОЧЕТАК  НАСТАВЕ

 

22.01.2018.

ПОНЕДЕЉАК

По распореду полагања

ПОЧЕТАК ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

                  

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ

26.01.2018.

ПЕТАК

По распореду полагања

 ЗАВРШЕТАК ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

                  

                      ОПШТИ ПРЕДМЕТИ

27.01.2018.

 

СУБОТА

 

СВЕТИ САВА ШКОЛСКА СЛАВА

 

   / РАДНИ ДАН НИЈЕ НАСТАВНИ ДАН /

 

 

 

29.01.2018. 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК

По распореду полагања

ПОЧЕТАК ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

                СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

17:00 час. 

 

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 

ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

18:30 час.

 

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 

 

 

30.01.2018.

 

 

УТОРАК

По распореду полагања

 

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

13:30 час. 

 

 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

 

 

 

 

31.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018.

 

 

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

СРЕДА

По распореду полагања

 

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

8:00

 

ПОДЕЛА КЊИЖИЦА

ПРВА СМЕНА

 

13:00

ДРУГА СМЕНА

 

 

 

ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

 

01.02.2018.

ЧЕТВРТАК

 

ПОЧЕТАК  ЗИМСКОГ  РАСПУСТА  ЗА УЧЕНИКЕ

 

09.02.2018.

ПЕТАК

 

ЗАВРШЕТАК  ЗИМСКОГ  РАСПУСТА  ЗА УЧЕНИКЕ

 

 

12.02.2018.

 

ПОНЕДЕЉАК

 

 

 

ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

 

По распореду полагања

 

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 

13.02.2018.

 

УТОРАК

По распореду полагања

 ЗАВРШЕТАК ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 

14.02.2018. 

СРЕДА

13:00

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

(Извештај о успеху ученика на крају Првог полугодишта;стручно усавршавање)

 

 

19.02.2018.

 

ПОНЕДЕЉАК

13:30 час.

 

Испитни одбор

13:40 час.

Наставничко веће

15:00 час.

 

 

Матурски испит

Српски језик и књижевност

 

20.02.2018.

УТОРАК

По распореду полагања

 

 

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

 

 

21.02.2018.

СРЕДА

По распореду полагања

13:30

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

           ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

  • Утврђивање распореда писмених задатака и вежби за друго полугодиште;
  • Полугодишњи извештаји о стручном усавршавању;реализацији годишњег плана рада школе;извештај директора)

 

22.02.2018.

ЧЕТВРТАК

13:30

 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 


Директор школе

Др Горан Несторовић