План уписа за школску 2019/2020.

13.05.2019.


Објављен је план уписа за школску 2019/2020. годину:                         

 

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

BRKO  SE  4C04S . . .РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР........................................................................30 /0/.....4 ГОД

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

BRKO SE 4Е04S . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ.........................................................30 /0/.....4 ГОД

BRKO SE 4E23S . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ  УПРАВЉАЊА.................................30 /0/.....4 ГОД 

BRKO SE 4E08S . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА.............................................................30 /0/.....4 ГОД

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

BRKO SE 3D20S . .. .АУТОМЕХАНИЧАР..................................................................................15 /0/.....3 ГОД

BRKO SE 3D24S ... . ЗАВАРИВАЧ.............................................................................................15 /0/.....3 ГОД

BRKO SE 4D83S . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC)  МАШИНА............30 /0/.....4 ГОД

BRKO SE 4D12S . . .ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ......................................................30 /0/.....4 ГОД

BRKO SE 4D08S . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА........................................30 /0/.....4 ГОД