Седница наставничког и педагошког већа

21.02.2019.


ПОНЕДЕЉАК  25.02.2019.год. у 13:30 часова

 ДНЕВНИ РЕД:                                                 

 1. Усвајање записника са предходне седнице
 2. Увођење електронског вођења евиденције васпитно-образовног рада по налогу Министарства просвете
 3. Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину и Школског програма
 4. Разматрање и усвајање извештаја о остварењу Годишњег плана рада школе за прво полугодиште  школске 2018/2019.год.
 5. Разматрање и усвајање извештаја о дому ученика за прво полугодиште  школске 2018/2019.год.
 6. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора за прво полугодиште школске 2018/2019.год.
 7. Извештај о остварењу Школског развојног плана у првом полугодишту школске 2018/2019.год.
 8. Извештај Тима за самовредновање за прво полугодиште школске 2018/2019.год.
 9. Информација о уџбеницима за школску 2019/2020.године.
 10. Информације о успесима ученика у наставним и ваннаставним активностима између две седнице
 11. Васпитно-дисциплинске мере
 12. Разно

 

У Костолцу, 20.02.2019. год.                                                          

Директор

Др Горан Несторовић