Распоред реализације блок наставе за школску 2018/2019. год.

21.02.2019.


Распоред реализације блок наставе за школску 2018/2019. год:                                         

ПОДРУЧЈЕ РАДА :  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Редни број

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Време реализације блока

Име и презиме наставника

Место реализације блока

БРОЈ ЧАСОВА У БЛОКУ

ОДЕЉЕЊЕ

1

Практична настава

блок

10.06.2019.
21.06.2019.

Риста Марковић

Радна организација

60*2

E33

2

Практична настава

блок

19.11.2018.

23.11.2018.

 

18.02.2019.

22.02.2019.

 

03.06.2019.

07.06.2019.

Пауновић Владимир

Радна организација

90

E21

3.

Практична настава

блок

22.10.2018.

26.10.0.2018.

 

03.12.2018

07.12.2018.

 

25.02.2019.

01.03.2019.

 

08.04.2019.

12.04.0.2019.

 

10.06.2019.

14.06.2019.

Пауновић Владимир

Радна организација

150*3

E31

4

Програмирање

Вежбе блок

 

 

10.06.2019.

21.06.2019.

Миленковић Габријела

Кабинет за програмирање

30*2

E32

5

Рачунари

Вежбе блок

10.06.2019.

21.06.2019.

Јоветић Јелена

кабинет, ТЕКО “Б” и

Сектор

информационих система

30*2

E32

6

Практична настава

Блок

29.10.2018.

02.11.2018.

 

17.12.2018-

21.12.2018.

 

04.03.2019.

08.03.2019.

 

01.04.2019.

05.04.2019.

 

06.05.2019.

10.05.2019.

Пауновић Владимир

 Радна организација

150*2

Е41

7.

Програмирање

Вежбе блок

13.05.2019.
31.05.2019.

Миленковић Габријела

Кабинет за програмирање

30*2

E42

8.

Рачунари

Вежбе блок

13.05.2019.
31.05.2'019.

Биљана Поповић

кабинет , ТЕКО “Б” и Сектор информационих система

30*2

E42

9.

Основе аутоматског управљања

Вежбе блок

13.05.2019.
31.05.2019.

Стојановић Зорица

кабинет, ТЕКО “Б” и Сектор информационих система

30*2

E42

10.

 

 

 

 

Електрична постројења

Вежбе блок

13.05.2019.
31.05.2019.

 

 

 

 

Нела Алексић

кабинет,

ТЕКО “А” Костолац,

 

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА

трафостаница у Костолцу,

 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пожаревац;

48*2  

E43

11.

Практична настава

блок

10.06.2019.
21.06.2019.

 

Марковић Риста

Стојковић Јасна

Бамби

60 * 2

Е24

12.

Електричне мреже

Вежбе блок

13.05.2019.
31.05.2019.

 

Максић Сашка

кабинет,

ТЕКО “А” Костолац

 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пожаревац

42*2

E43

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Редни број

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Време реализације блока

Име и презиме наставника

Место реализације блока

БРОЈ ЧАСОВА У БЛОКУ

ОДЕЉЕЊЕ

1.

Практична настава - блок

10.06.2019.

21.06.2019.

Милићев Светлана

Маринковић Јасмина

Школска радионица

Предузеће

30*2

М11

2.

 

Мерења и контрола квалитета

 

10.06.2019.

21.06.2019.

Радосављевић Саша

Школа,лаборатор.

Радионица,

Производни погон

30*2

М11

3.

Основна аутомеханичарска пракса

10.06.2019.

21.06.2019.

 СтепановићДрашко

 Стојановић Зоран

 Јовановић Ненад

  Радионица,школа

Социјални партнер

60*3

М14

4.

Практична настава-заваривач

20.05.2018.
31.05.2018.

Петковић Стојанча

“ПРИМ-у”;

школска радионица

60

M34

5.

Практична настава-аутомеханичар

Индивидуална настава- блок

У току године Обука за „Б“категорију

Маринковић Милан

ЗорицаМилошевић 

 

школа

60

М34

6.

Моделирање машинских елемената и конструкција

20.05.2018.
31.05.2018.

Арсић Слободан

Кабинет за моделирање машинских елемената и конструкција

60*2

M41

7.

Практична настава

Индивидуална настава- блок

У току године Обука за „Б“категорију

ЗорицаМилошевић 

Маринковић Милан

школа

60

M42

8

Практична настава

20.05.2018.
31.05.2018.

Милићев Светлана

Миленковић Славиша

Радовановић Јасминка

ТЕ-КО “А” и “Б” Костолац

60*3

M43

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  РУДАРСТВО

Редни број

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Време реализације блока

Име и презиме наставника

Место реализације блока

БРОЈ ЧАСОВА У БЛОКУ

ОДЕЉЕЊЕ

1.

Нацртна геометрија

 

03.06.2019.

21.06.2019.

Милица Ивановић

школа

30*2

Р21

2.

Минерологија

 

03.06.2019.

21.06.2019.

Милићев Светлана

школа

30*2

Р21

3.

Практична настава

20.05.2019.
31.05.
2019.

Ивић Саша

КОП ДРМНО ;

ТЕКО“Б” Костолац

 

 “ПРИМ” Костолац

60*2

Р41

4.

Општи рударски радови

 

03.06.2019.

21.06.2019.

Јаковљев Аљоша

 

школа

30*2

Р21

5.

Геодезија са рударским мерењима

 

10.06.2019.

21.06.2019.

Милица Ивановић

ПК ДРМНО 

 Мерништво

 

60*2

Р31

 

Костолац,25.09.2018. год

 

Помоћник директора

Ајдачић Ирена ,дил.инг.ел.        

 

Директор школе

Др Горан Несторовић