Распоред реализације блок наставе за ФЕБРУАР 2018. год.

10.01.2018.


ПОДРУЧЈЕ РАДА:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

НАПОМЕНА : Током 24 и 25 радне недеље  нема теоретске наставе у одељењима Е21; Е31; Е41.

Редни број

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Време реализације блока

Име и презиме наставника

Место реализације блока

БРОЈ ЧАСОВА У БЛОКУ

ОДЕЉЕЊЕ

1.

Практична настава

блок

.

 

19.02.2018-23.02.2018.

 

24 РАДНА НЕДЕЉА

Јасна Стојковић

Радна организација

90*2

E21

2.

Практична настава

блок

.

 

26.02.2018-

02.03.2018.

 

25 РАДНА

НЕДЕЉА

 

 

Риста Марковић

Јасна Стојковић

Радна организација

150*2

E31

3.

Електронски медецински уређаји

Вежбе блок

.

26.02.2018-

02.03.2018.

 

25 РАДНА

НЕДЕЉА

Пауновић Владимир

кабинет

48*2

Е41

4.

 

Основе аутоматског управљања

 

Вежбе блок

 

26.02.2018-

02.03.2018.

 

25 РАДНА

НЕДЕЉА

Пауновић Владимир

Кабинет 

18*2

Е41

5.

Електроенергетика

Вежбе блок

 

26.02.2018-

02.03.2018.

 

25 РАДНА

НЕДЕЉА

Максић Сашка

кабинет

12*2

E41

6.

Високофреквенцијска електроника

Вежбе блок

.

 

26.02.2018-

02.03.2018.

 

25 РАДНА

НЕДЕЉА

Биљана Поповић

кабинет

Телеком 

12*2

Е41