Распоред активности фебруар – мaрт 2019. год.

21.02.2019.


Распоред активности  фебруар – мaрт 2019. год. за школску 2018/2019. годину:                                                                    

ДАТУМ

ДАН

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

ФЕБРУАР 2019.

18.02.2019. год.

понедељак

 

На основу препоруке Владе Републике Србије локалним самоуправама, због  смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа, обустављена је настава до 24.02.2019.год.

Школа ће надокнадити пропуштену наставу на начин како одреди, уз сагласност министра просвете.

22.02.2019

петак

18:00

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА

25.02.2019.

понедељак

 

ПРВИ РАДНИ ДАН У  ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

 

 

13:30

 

18:00

НАСТАВНИЧКО  И ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ

 

ШКОЛСКИ ОДБОР

25.02.2019. до

01.03.2019.год.

понедељак

петак

По распореду полагања

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

25.02.2019. до

01.03.2019.год.

понедељак

петак

 

БЛОК НАСТАВА ЗА

ОДЕЉЕЊЕ  Е21 ( 2 недеље од 3 недеље )

МАРТ

05.03.2019.

уторак

13:30

13:40

15:00

Испитни одбор

Наставничко веће

Матурски испит-Српски језик и књижевност

  04.03.2019. до

  08.03.2019.

понедељак

петак

 

БЛОК НАСТАВА ЗА

ОДЕЉЕЊЕ  Е31 ( 3 недеља од 5 недеље )

06.03.2019.

среда

По распореду полагања

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

07.03.2019.

четвртак

По распореду полагања

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

08.03.2019.

 

петак

13:30

13:40 час

Испитни одбор

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

11.03.2019. до

15.03.2019.

понедељак

петак

 

БЛОК НАСТАВА ЗА

ОДЕЉЕЊЕ  Е41 ( 3 недеље од 5 недеља )

 

Костолац, 18.02.2019.год

Директор школе

Др Горан Несторовић