Распоред активности  јануар - фебруар – мaрт 2019. год.

28.12.2018.


Распоред активности  јануар - фебруар – мaрт 2019. год. за школску 2018/2019. годину:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум

Дан

Време

Активност

Јануар 2019.

 

 

 

03.01.2019.

Четвртак

 

Радни дан

04.01.2019.

Петак

 

Радни дан

09.01.2019.

 

Среда

 

Почетак наставе

Распоред за понедељак

27.01.2019.

Недеља

 

Школска слава свети сава

28.01.2019.

 

1.02.2019.

Понедељак

Петак

По распореду полагања

Испити за ванредне кандидате

Општи предмети

29. 01.2019.

Уторак

16:00 час.

18:00 час.

Седнице одељењских већа

30.01.2019.

Среда

13:30 час.

Распоред за понедељак

Седница наставничког већа

31.01.2019.

Четвртак

 

Распоред за петак

Почетак зимског  распуста за ученике

Подела књижица

Фебруар 2019.

 

 

 

15.02.2019.

Петак

 

Завршетак  зимског  распуста  за ученике

18.02.2019.

Понедељак

 

Почетак другог полугодишта

18.02.2019. До

22.02.2019.год.

Понедељак

Петак

По распореду полагања

Испити за ванредне кандидате

          стручни предмети

18.02.2019. До

22.02.2019.год.

Понедељак

Петак

 

Блок настава за Одељење  е21 ( 2 недеље од 3 недеље )

26.02.2019.

уторак

13:30

13:40

15:00

Испитни одбор

 

Наставничко веће

 

Матурски испит-Српски језик и књижевност

  25.02.2019. до

  01.03.2019.

понедељак

петак

 

БЛОК НАСТАВА ЗА ОДЕЉЕЊЕ  Е31 ( 3 недеља од 5 недеље )

27.02.2019.

среда

По распореду полагања

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

28.02.2019.

четвртак

По распореду полагања

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЗА ВАНРЕДНЕ КАНДИДАТЕ

01.03.2019.

петак

13:30 час

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

МАРТ 2019.

 

 

 

04.03.2019. до

08.04.2019.

понедељак

петак

 

БЛОК НАСТАВА ЗА

ОДЕЉЕЊЕ  Е41 ( 3 недеље од 5 недеља )