Бравар

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 27.05.1994.


Бравар

Школовање траје III године.

Занимање које вреди!

Готово да нема места у привреди, где нема потребе за овом струком. Бити бравар у данашње време је велики изазов за сваког маладог човека. Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити корисни, али имати и уметничку вредност.

Основна сврха занимања је стицање практичног знања за израду металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре. Израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција као што су носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…

Пред вама, као добрим мајсторима браварства, велико је поље радиности и занатства…


Списак предмета