Бравар - заваривач

Број верификације: у току


Бравар - заваривач

Школовање траје III године.

У току свог трогодишњег школовања ученици су оспособљени за израду делова и монтирање металних конструкција, као и за заваривање елктролучним, електроотпорним и гасним поступцима.


Након завршетка школовања , ученик се оспособљава  за знања и вештине: израду делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израду и монтирање металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, заварује поступком гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем и контролише квалитет рада при заваривању.


Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.


Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.


ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ?


У компанијама за обраду метала, самосталне радионице, израда, монтажа и уградња металних конструкција.


Moгу наставити школовање на високим школама струковних студија


Списак предмета