Механичар моторних возила

Број верификације: у току


Механичар моторних возила

Школовање траје III године.

По завршетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем

  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја

  • сервисира возила у експлоатацији

  • врши контролу исправности моторних возила


Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији или аутосервису који сарађује са школом.


Списак предмета