Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Број верификације: 022-05-96/95-03 од 27.08.1997.


Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Школовање траје III године.


Списак предмета