Електромеханичар за машине и опрему

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 37.05.1994.


Електромеханичар за машине и опрему

Школовање траје III године.

Уписом на овај смер, у првој години школовања која је иста за све трогодишње профиле, добијају се поред општеобразовних предмета и основна знања из основа електротехнике. На другој години стићу се основна знања из електронике и електричих мерења, неопходна за одржавање и поправку савремених електронских апарата и опреме, као и предмети електрична опрема и електричне машине са технологијом израде.


У трећој години наставља се изучавање предмета електричне машине, заједно са електромоторним погоном. Сва теоријска знања, посебно из области електричних машина, могу се проверити и проширити на часовима практине наставе. Предмет практична настава је посебно интересанн на другој и трећој години, два дана у току радне недеље. Може се по сопственом избору обављати у школској радионици или се може изводити у одговарајућим сервисима или индустрији. У другој и трећој години обавља се и блок пракса у појединим предузећима, у трајању од две или три радне недеље. Након треће године полаже се завршни испит, где ученик кроз израду практичног рада показује своју креативност и самосталност. Након завршеног школовања ученик постаје способан за самостално обављање посла у струци.


 


Списак предмета