Електротехничар рачунара

Број верификације: 022-05-96/95-03 од 08.05.1995.


Електротехничар рачунара

Школовање траје IV године.

Након завршетка смера електротехничар рачунара ученици су оспособљени:

 • за проверавање исправности компоненти рачунара,
 • дијагнозу квара одређене компоненте рачунара,
 • склапање и расклапање рачунара,
 • познавање архихектуре рачунарског система
 • принципа рада сваке њене компоненте
 • инсталације разних оперативних система,
 • подешавање интернета, умрежавање рачунара,
 • инсталације антивирусних програма,
 • коришћење услужних програма,
 • инсталације и одржавање апликативних програма,
 • програмирање апликативних програма,
 • програмирање видео игрица и рад са базама података,
 • познавање архитектуре PLC
 • контрола и програмирање PLC контролера.

  Да би се успешно спровео доста захтеван наставни програм на смеру рачунари, кабинети где се одвија настава морају бити добро опремљени. Наша школа је одлично опремљена, настава се изводи по принципу један ученик на једном рачунару. Кабинети садрже боље рачунаре и сваке године кабинети се опремају новијим и савременијим рачунарима. Код већине се развија још већа љубав према рачунару те се уписују на смер рачунари на Факултету техничких наука, где постижу успехе. Ученици рачунарског смера постижу завидне резултате на разним такмичењима из Програмирања, Рачунара, Електронике, Енергетике као и других предмета. Знајући све то, можете лако закључити шта је најбоље за вас.

  Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике сваког рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара.Они налазе примену у свим областима људске делатности,па је стога ово занимање веома атрактивмно. Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда. Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих радова:

 1. Рад на оперативном систему Windows.
 2. Рад у програмском пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access….)
 3. Рад у програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel)
 4. Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic Workbench)
 5. Рад са програмским језицима (Pascal, C, C++, VisualC#, Visual Basic)
 6. Повезивање делова рачунара (монтажа, уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног уређаја.
 7. Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. Послови које електротехничар рачунара може обављати су:

 • У електроиндустрији
 • У рачунарским центрима
 • У рачуноводству
 • У вођењу различитих процеса у индустрији
 • У свим областима научних истраживања
 • У медицини
 • У фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара
 • У трговини итд.


Списак предмета