Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 27.05.1994.


Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Школовање траје III године.

         Да би био остварен неометан рад термо електрана  и да би производња електричне енергије текла неометано  мора се остварити потпуна производња угља на површинским коповима. Кључну улогу у  функционисању површинског копа имају стручњаци рударства. Школовање за руковаоца механизацијом у површинској експлоатацији траје три године и у том периоду се ученици оспособљавају за организацију послова у директној производњи. Са завршеним школовањем за руковаоца механизацијом у површинској експлоатацији и положеним завршним испитом  добија се диплома РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Наставак школовања је могућ на било ком техничком факултету јер је у трогодишњем школовању стечена правилна основа за упис било ког техничког факултета а на првом месту РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ  факултета у Београду.   Руковаоци механизацијом у површинској експлоатацији  на површинском копу обављају послове као што су Први или други багериста и  директно утичу на организовању следећих послова: -   пројектовање површинског копа -   пројектовање и израда путева -   прорачун бушотина за минирање -   рударско мерење у површинским коповима - пројектовање и израда плана производње на површинским коповима.


 


КАРИЈЕРА ПОЧИЊЕ У ШКОЛИ !


 


   Пружа се велика могућност запослења по завршеном школовању јер на бироу запошљавања нема ни једног Руковаоца механизацијом у површинској експлоатацији. Могућност запослења се повећава и самим напредовањем Површинског копа „ ДРМНО“ тј. отварањем новог поља откопавања и самом тим и потребом за новим стучњацима. Могуће је наћи посао и у предузећима која се баве експлоатацијом украсног камена  јер се у току школовања  ученици обучавају правилном руковању експлозивима  и  могу учествовати у наменском минирању у површинским коповима  по завршетку трогодишњег средњег образовања за руковаоца механизацијом у површинској експлоатацији.  Наставак школовања, се може обавити и у склопу Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, похађањем наставе за пети степен образовања. Право на похађање наставе за пети степен образовања стичу кандидати који  имају звање рударски техничар или руковалац механизацијом у површинској експлоатацији , и имају радног искуства најмање две године. Кандидати по завршетку  петог степена имају звање ОРГАНИЗАТОР ПОВРШИНСКЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ- СПЕЦИЈАЛИСТА.


Списак предмета