Електротехничар за електронику на возилима

Број верификације: 022-05-00096/95-03 од 11.06.2014.


Електротехничар за електронику на возилима

Школовање траје IV године.

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где се ученици оспособљавају да  на крају школовања могу самостално да обављају послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система. Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме. Завршетком овог образовног профила стиче се могућност запослења у неком специјализованом сервису, радионици за технички преглед возила или у било којој фирми где је потребан рад на одржавању возила.


Списак предмета