Машински техничар за компјутерско конструисање

Број верификације: 022-05-312/94-03 од 01.03.2005


Машински техничар за компјутерско конструисање

Школовање траје IV године.

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за овим образовним профилом.


Машински техничар за компјутерско конструисање  током школовања стичу потребна знања и вештине за:  • Пројектовање машинских делова и склопова

  • Израда мултифункционалних 3D модела

  • Коришћење CAD/CAM софтвера

  • Коришћење стандарда и стручне литературе

  • Опише програмске алате за моделовање, поступак моделирања и команде за формирање склопа

  • Ажурира техничко-технолошку документацију применом одговарајуће софтверско-хардверске подршке

  • Прорачунава машинске елементе и склопове применом одговарајућих рачунарских програма и интегрише резултате прорачуна у дигитални 3D CAD модел

  • Бира оптимално решење за моделирање датог машинског дела


Изучавањем разних програмских пакета међу којима је и престижни CAD softwere  ученицима се пружа могућност да се после завршеног средњошколског образовања активно укључе у процес рада у многим фирмама савремене машинске струке или да наставе студије на неком од факултета.


 


Комплетан план и програм наставе можете преуѕети на ЛИНКУ.


Списак предмета