Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 11.06.2008.


Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења

Школовање траје III године.

Сва технолошка достигнућа не би била остварена да човек није користио различите видове енергије. Како се користи енергија и како се од ње живи,научићете ако упишете образовни профил Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења.  

Кроз три године школовања савладаћете комплетно градиво о енергетици и постројењима. Обићићете све електране и гасне станице Србије.

Као стручњаци из ове области, постајете главни кадар за фабрике и планирани гасовод који ће проћи кроз Србију.


I година

II година

III година