Електротехничар електромоторних погона

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 27.05.1994.


Електротехничар електромоторних погона

Школовање траје IV године.