Електроинсталатер

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 11.06.2008.


Електроинсталатер

Школовање траје III године.

Паметни сте, али не волите претерано да учите теорију, али истовремено волите и физичке активности и знате нешто да урадите и са рукама. Спојите две ствари: практично знање и вештине. Посао електроинсталатера није тежак и увек је изазивао поштовање мајстора на градилиштима. Електроинсталатери могу да раде у групама али и самостално, могу (имају право) да оснују своју занатску радњу или предузеће.

  У области електротехнике електроинсталатер је струка са најдужом традицијом. Посао електроинсталатера је да изведе електричне инсталације у зградама, пословним и јавним објектима, производним погонима, на отвореном простору и др. Уз одређене теоретске основе, акценат је на стручним предметима у виду теорије и практичног рада у радионицама и кабинетима. Поред електричних инсталација јаке и слабе струје у посебним предметима се изучава производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, електричне машине.

Након треће године полаже се завршни испит, где ученик кроз израду практичног рада показује своју креативност и самосталности стиче звање ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРА.

Добро обучени електроинсталатери тражени су како код нас тако и широм Европске уније. Постоји могућност и даљег усавршавања и школовања за пети и шести (више и високе школе) степен образовања.

Поред специјализованих предузећа постоје и многобројне приватне радионице у којима се рад не може замислити без оваквих стручњака.