Родитељи

22.10.2018.

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Преузмите документ

22.10.2018.

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Преузмите документ

22.10.2018.

Правилник о општинском савету родитеља

Преузмите документ

15.10.2018.

Позив за Савет родитеља

Преузмите документ

15.10.2018.

Записник са I седнице Савета родитеља

Преузмите документ