Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


08.11.2019.

Годишњи извештај директора школе о свом раду за школску 2018/2019. годину

Преузмите документ

06.11.2019.

Распоред дежурних наставника

Преузмите документ

15.10.2019.

Позив за седницу 3. наставничког већа

Преузмите документ

15.10.2019.

Позив за Педагошки колегијум

Преузмите документ

15.10.2019.

Записник са Пегагошког колегијума

Преузмите документ