Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


26.03.2020.

Промена календара образовно васпитног рада у основним и средњим школама

Преузмите документ

22.03.2020.

Недељни оперативни план школе од 23. до 28. марта 2020.

Преузмите документ

22.03.2020.

Извештај о остварењу недељног оперативног плана школе од 17. до 21. марта 2020.

Преузмите документ

22.03.2020.

Одлука о организацији и процесу рада у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу за период од 23.03.2020. до 28.03.2020. године

Преузмите документ

22.03.2020.

Распоред дежурства у школи

Преузмите документ

20.03.2020.

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Преузмите документ

19.03.2020.

Оперативни план рада наставника

Преузмите документ

19.03.2020.

Активности школа у односу на упутство о организовању наставе на даљину

Преузмите документ

19.03.2020.

Додатно упутство о настави на даљину

Преузмите документ

16.03.2020.

Упутство за организовање наставе на даљину у ванредном стању

Преузмите документ