Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


03.09.2019.

Позив за седницу 1. наставничког већа

Преузмите документ

03.09.2019.

Подела група за изборни предмет за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

03.09.2019.

Годишњи фонд часова за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

03.09.2019.

Рударство и геологија - списак предмета за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

03.09.2019.

Машинство и обрада метала - списак предмета за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ