Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


12.01.2018.

Распоред спремачица за школску 2017/18. годину

Преузмите документ

12.01.2018.

Списак свих предмета и фонд часова за школску 2017/18. годину

Преузмите документ

12.01.2018.

МОН образац - ВАННАСТАВНО особље

Преузмите документ

12.01.2018.

12.01.2018.

Наруџбеница - списак средстава за недељну набавку

Преузмите документ