Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


20.03.2020.

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Преузмите документ

19.03.2020.

Оперативни план рада наставника

Преузмите документ

19.03.2020.

Активности школа у односу на упутство о организовању наставе на даљину

Преузмите документ

19.03.2020.

Додатно упутство о настави на даљину

Преузмите документ

16.03.2020.

Упутство за организовање наставе на даљину у ванредном стању

Преузмите документ