Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


23.09.2020.

Годишњи план рада Дома ученика за школску 2020/2021. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај школе за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај рада Дома ученика за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај директора за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

29.08.2020.

Списак разредних старешина 2020-2021.

Школска 2020/2021.

Преузмите документ

29.08.2020.

ПЛАН ДОЛАСКА У ШКОЛУ ПРВИХ РАЗРЕДА 31.08.2020.

Школска 2020/2021.

Преузмите документ

29.08.2020.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ОД 1.09.2020. ГОДИНЕ

Школска 2020/2021.

Преузмите документ

29.08.2020.

Распоред звона са скраћењем од 15 минута

Школска 2020/2021.

Преузмите документ

29.08.2020.

Распоред учионица - СПРАТ

Школска 2020/2021.

Преузмите документ

29.08.2020.

Распоред учионица - ПРИЗЕМЉЕ

Школска 2020/2021.

Преузмите документ