Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


15.10.2019.

Позив за седницу 3. наставничког већа

Преузмите документ

15.10.2019.

Позив за Педагошки колегијум

Преузмите документ

15.10.2019.

Записник са Пегагошког колегијума

Преузмите документ

12.10.2019.

Предлог наставника за награду поводом Дана радника у образовању за 2019/2020. годину

Преузмите документ

12.10.2019.

Позив за Педагошки колегијум

Преузмите документ