Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


08.11.2019.

ОБРАЗАЦ ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА

Преузмите документ

08.11.2019.

Годишњи план рада школе за школску 2019/ 2020. годину

Преузмите документ

08.11.2019.

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018 / 2019. годину

Преузмите документ

08.11.2019.

Годишњи извештај директора школе о свом раду за школску 2018/2019. годину

Преузмите документ

06.11.2019.

Распоред дежурних наставника

Преузмите документ