Акти и правилници

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког колегијума Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду наставничког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Одлука комисије за забрану употребе алкохола (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Кућни ред Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ