Акти и правилници

31.05.2018.

Пословник о раду савета родитеља Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког колегијума Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду наставничког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Одлука комисије за забрану употребе алкохола (2018)

Преузмите документ