Распоред активности завршних разреда за јун

04.06.2018.


Распоред активности завршних разреда за јун школске 2017/2018. године:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

датум

дан

време

Активност


01.06.2018.год


петак

12:00 час.


Педагошки колегијум

(листа кандидата за ученика генерације)



8:00 – 12:00

Подела књижица и сведочанства ученицима завршних разреда




По распореду

Од 12:00

**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу разредни испит у јуну



02.06.2018.год


Субота 

По распореду


**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу разредни испит у јуну



04.06.2018.год

понедељак

по распореду

часова

**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу разредни испит у јуну



8:00 – 15:00



ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ



15:00 – 24:00

ПОЧЕТАК АНКЕТИРАЊА




8:00 – 15:00

Пријава полагања разредних испита



17:00 

Полагање разредних испита за завршне разреде


05.06.2018.год

уторак

по распореду

часова

**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу  поправни испит у јуну




По распореду полагања

Полагање разредних испита за завршне разреде




8:00 – 15:00

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ





00:00 – 24:00


АНКЕТИРАЊЕ


06.06.2018.год




среда






по распореду

часова


**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу  поправни испит у јуну



8:00 – 15:00

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ



00:00 – 24:00


АНКЕТИРАЊЕ


07.06.2018.

четвртак

12:00

Педагошки колегијум

(КОНАЧАН предлог за ученика генерације за Наставничко веће)



07.06.2018.


четвртак


12:30



13:00 


13:15 



15:00


OДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ –после разредних испита


ИСПИТНИ ОДБОР


НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

(Проглашавање ученика генерације)


ПОЛАГАЊЕ - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ-МАТУРСКИ ИСПИТ




8:00 – 09:00

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ




00 :00 -10:00 

АНКЕТИРАЊЕ



по распореду

часова


  **Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу  поправни испит у јуну





08.06.2018.год



петак

по распореду

**Припремна настава за ученике  завршних разреда који полажу  поправни испит у јуну




по распореду


ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

09.06.2018.

субота

По распореду од уторка

НАДОКНАДА ЧАСОВА ЗА СВА ОДЕЉЕЊА 

11.06.2018.год

понедељак






по распореду

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

13.06.2018.год до 20.06.2018.год


среда



по распореду

часова

Полагање поправног испита за завршне разреде



12.06.2018.год

уторак

13:00


ИСПИТНИ ОДБОР




13:15

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ


15.06.2018.год

петак

12:00 


ПОДЕЛА ДИПЛОМА




13:00

УЛИЧНА ШЕТЊА МАТУРАНАТА

16.06.2018.год

субота

По распореду за уторак

НАДОКНАДА ЧАСОВА ЗА ОДЕЉЕЊА

М31;М33;Е32;Е33

22.06.2018.год.

петак

08:30



ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ НАКОН ПОПРАВНИХ ИСПИТ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА


09:00

Наставничко веће





ДРУЖЕЊЕ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ




Директор школе  

Др Горан Несторовић,ср