VIII Сајам високог образовања

22.11.2022.


VIII Сајам високог образовања

У петак, 18.11.2022.године ученици четвртог разреда  ТШДУ „Никола Тесла“ Костолац посетили су  8. по реду Сајам образовања у Пожаревачкој гимназији.  Са ученицима су били на Сајму високог образовања  чланови Тима за каријерно вођење и саветовање ученика ( Зорица Стојановић, професор електро групе предмета, Драган Стојиљковић, професор математике, Снежана Пантић, организатор практичне наставе, Јелена Ристовић Нешковић, професор српског језика и књижевности и Мирјана Дендић, стручни сарадник библиотекар). 

Двадест и три високошколске установе представиле су своје програме, одсеке и групе нашим  ученицима.  Осим штандова који су били постављени у фискултурној сали, факултети су имали прилику да се представе ученицима и појединачно по учионицама. 

Учесници овогодишњег сајма били су: 

1. Eлектротехнички факултет, Београд

2. Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

3. Грађевински факултет, Београд

4. Универзитет Метрополитан

5. Филозофски факултет, Београд

6. Математички факултет, Београд

7. Пољопривредни факултет, Београд

8. Технолошко – металуршки факултет, Београд

9. Географски факултет, Београд

10. Рачунарски факултет (РАФ), Београд

11. Академија техничко – уметничких струковних студија Београд

12. Факултет техничких наука (ФТН), Нови Сад 

13. Филозофски факултет, Ниш

14. Машински факултет, Београд

15. Физички факултет, Београд 

16. Факултет организационих наука (ФОН), Београд

17. Факултет за примењни менаџмент, економију и финансије (МЕФ), Београд

18. Академија техничких струковних студија, Београд

19. Саобраћајни факултет, Београд

20. Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

21. Факултет ветеринарске медицине, Београд 

22. Рударско – геолошки факултет, Београд

23. Национална служба за запошљавање, Пожаревац