„Превенција и борба против трговине људима“

26.01.2021.


Нашој школи је достављен  материјал Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одсека за људска и мањинска права у образовању који ће  бити од помоћи школи у ситуацијама превенције и интервенције у области заштите ученика од трговине људима.

У уторак, 26.01.2021. године све одељењске старешине су добиле материјал како би погледали и продискутовали о овој значајној теми са својим ученицима на часовима одељењског старешине.

У наставку су и линкови са којих можете приступити корисним материјалима, у вези са наведеном темом: