Машински техничар за компјутерско конструисање

Број верификације: 022-05-312/94-03 од 01.03.2005


Машински техничар за компјутерско конструисање

Школовање траје IV године.

Име овог занимања све говори. Избором овог образовног профила квалификоваћете себе за:

  • познавање и поправку рачунара и рачунарске опреме
  • рад у програмима за конструисање
  • рад у програмима за моделирање
  • рад у програмима за прорачунавање и програмирање
  • познавање машинских конструкција и елемената.
  • израду прорачуна и графичких радова у машинству
  • практичан рад на машинама и још пуно занимљивих задатака које ће те изучавати кроз предмете у овој струци.

На крају четвртог разреда полаже се матурски испит на рачунару, након чега се стиче звање: MАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ.

Ви са овим занимањем постајете стручни за запослење у великим привредним центрима и шире. Наравно, са овим занимањем можете наставити и школовање на вишим школама и факултетима, који не морају бити машински, већ могу бити и електротехнички, организациони, грађевински итд.


I година

II година

III година

IV година