Акти и правилници

31.05.2018.

Акт о вредновању сталног стручног усавршавања (2018)

Преузмите документ

12.01.2018.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Преузмите документ

12.01.2018.

Закон о дуалном образовању

Преузмите документ

12.01.2018.

Закон о средњем образовању и васпитању

Преузмите документ

12.01.2018.

Закон о основама система образовања и васпитања

Преузмите документ