Акти и правилници

31.05.2018.

Пословник о раду школског одбора Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду ученичког парламента Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду савета родитеља Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког колегијума Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ