Акти и правилници

31.05.2018.

Правилник о систематизацији радних места у Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о раду школске библиотеке (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о раду (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о поступању у ванредним ситуацијама у Дому ученика (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Праилник о похвалама и наградама ученика (2018)

Преузмите документ