Техничка школа са домом ученика "НИКОЛА ТЕСЛА", Костолац

Директор школе

др Горан Несторовић, дипл.инж.маш

др Горан Несторовић, дипл.инж.маш

Директор школе

Доктор техничких наука

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Teлефон: 012/241-841

Биографија 

 • РОЂЕН 20. ЈУНА 1978. ГОДИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ (СРБИЈА)
 • СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИО 1997. ГОДИНЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ,,НИКОЛА ТЕСЛА”, КОСТОЛАЦ, ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР.
 • НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У ПОЖАРЕВЦУ 2000. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА МАШИНСКОМ ОДСЕКУ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО.
 • НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2004. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКОМ ОДСЕКУ ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ГДЕ ЈЕ 2006. ГОДИНЕ И МАГИСТРИРАО (НАУЧНА ОБЛАСТ-СМЕР: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ – ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА), СТЕКАВШИ АКАДЕМСКИ НАЗИВ МАГИСТАР ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ДОКТОРИРАО 2012. ГОДИНЕ, ОДБРАНОМ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ ,,МОДЕЛИ ПРОЈЕКТОВАЊА ПОУЗДАНОСТИ МАШИНА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПРОЦЕС ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ“, НАУЧНА ОБЛАСТ: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, СТЕКАВШИ НАУЧНИ СТЕПЕН ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ЗАПОСЛЕН У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА,,НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ, ГДЕ РАДИ ПРЕКО 10 ГОДИНА НА ПОСЛОВИМА НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА, А ОБАВЉАО ЈЕ И ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА МАШИНСКОГ АКТИВА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА.
 • ОД МАЈА 2013. ГОД. ОБАВЉА ФУНКЦИЈУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, А ОД СЕПТЕМБРА 2013. ГОД. ИЗАБРАН ЈЕ  ЗА ДИРЕКТОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "НИКОЛА ТЕСЛА" У КОСТОЛЦУ.
 • ЧЛАН ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СИМПОЗИЈУМА ,,МАЈСКИ СКУП ОДРЖАВАЛАЦА СРБИЈЕ“ И УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА И ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА.
 • ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА.
 • ЧЛАН НАУЧНО-СТРУЧНОГ И ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА
 • ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА САВЕТОВАЊА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.
 • ПРЕДСЕДНИК АКТИВА ДИРЕКТОРА ОД АВГУСТА 2015. ГОД. СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОД 31. МАЈА 2016. ГОДИНЕ.
 • ОДЛУКОМ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА" У БЕОГРАДУ ОД 2016. г. БИРАН ЈЕ У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МАШИНСКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ПРИМЕНУ ЕДУКАЦИОНЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PRO/ENGINEER У ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА СРБИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ЕCDL ПРЕДАВАЧА - ACCREDITED TESTER СВИХ НИВОА ОБУКА РАДА НА РАЧУНАРУ.
 • ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ ,,КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ" ЗА ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ МЛАДИХ.
 • ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ И САРАДЊИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА.
 • АУТОР ИЛИ КОАУТОР: 13 МОНОГРАФИЈА, 6 НАУЧНО-СТРУЧНИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА И 52 НАУЧНА И СТРУЧНА РАДА ПУБЛИКОВАНА У НАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА.
 • ОЖЕЊЕН ЈЕ СУПРУГОМ ТАЊОМ СА КОЈОМ ИМА ДВОЈЕ ДЕЦЕ МАРИЈУ И МИЛЕНУ.
 • АДРЕСА: 12000 ПОЖАРЕВАЦ, НЕМАЊИНА 60
 • e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">web:http://drgorannestorovic.blogspot.com/

ПРИКАЗ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА ДР ГОРАНА НЕСТОРОВИЋА:

Научне књиге, монографије и збирке националног значаја:

 1. Адамовић, Ж., Аврамовић, Д., Несторовић, Г.: Збирка задатака из теорије система, Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2006.
 2. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., и др.: Трибологија и подмазивање машина, Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2005.
 3. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., Аврамовић, Д.: Машине алатке – Експлоатација и одржавање, Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2006.    
 4. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., Адамовић, Д.: Реинжењеринг, Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2007. ISBN 86-7672-009-6
 5. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., и др.: Методе оптимизације техничке дијагностике, Академија инжињерства одржавања, , Београд, 2008.
 6. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., и др.: Цилиндри, Академија инжењерства одржавања, Београд, 2008.
 7. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., Пауновић, Љ.: Менџмент индустријског одржавања, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет ,,Михајло Пупин“, Зрењанин 2008. ISBN 978-86-86917-00-4.
 8. Бјелаковић, М., Несторовић, Г.: Моделирање машинских елемената, Друштво за техничку дијагностику Србије, Академија инжењерства одржавања, Београд 2008. ISBN 978-86-83701-10-0.
 9. Адамовић, Ж., Несторовић, Г., и др.: Теорија поузданости, Друштво за техничку дијагностику Србије, Академија инжењерства одржавања, Београд 2008. ISBN 978-86-83701-17-9.
 10. Адамовић, Ж., Несторовић, Г.: Делови научног рада за објављивање у часопис, АDAMINSTITUT, Смедерево, 2010.
 11. Несторовић, Г., Адамовић, Ж.: Моделирање склопова у Pro/ENGINEER-у Wildfire 5.0 (Creo Elements/Pro5.0), Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“,Костолац, 2011. ISBN 978-86-914447-0-9.
 12. Несторовић, Г.: Вежбе моделирања машинских елемената и конструкција у Pro/ENGINEER-у, Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“,Костолац, 2012. ISBN 978-86-914447-1-6.
 13. Несторовић, Г.: Седамдесет година Техничке школе у Костолцу, Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“,Костолац, 2016. ISBN 978-86-914447-2-3.

Радови у часописима међународног значаја:

 1. Nestorovic, G., Jevtic, N., Mathematical model the examination of the hydraulic drive of the rotating table, revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko ,,Ventil“, Ljubljana, 2008. ISSN 1318-7279
 2. Nestorović, G.: Principles of Computer Modelling of the Solid Products Learning, Časopis INDECS, 6(1), Interdisciplinary Description of Complex Systems, Croatia, 2008, str. 67-73, ISSN 1334-4684
 3. Nestorović, G., Adamović, Ž.: Designing Computer From Model To Finished Product, Journal: Machine Design, Novi Sad, 2010, rbr. 22, str. 107-112, ISSN 1821-1259
 4. Nestorović, G., Adamović, Ž., Đurić, Ž.: Teaching computer design in mechanical engeenering schools in Serbia,Technics Technologies Education Management, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, Vol.7.No.2. V/VI 2012. ISSN: 1840-1503

Радови у часописима националног значаја:

 1. Катић, А., Несторовић, Г., и др.: Развој термовизијских мерења у индустрији, часопис ,,Одржавање машина“, 2005, рбр. 7, стр. 24-27, ISSN 1452-9688.
 2. Несторовић, Г., Тот, Т., и др.: Аутоматска дијагностика стања мазива код машина алатки, часопис ,,Одржавање машина“, 2007, рбр. 3, стр. 19-24, ISSN 1452-9688.
 3. Несторовић, Г., Адамовић, Ж.: Информационе технологије од пројектовања модела до готовог производа, часопис Менаџмент знања, Смедерево, 2008, стр. 4-10, ISSN 1452-9661.
 4. Несторовић, Г., и др.: Утицај формирања програма одржавања на проширење нивоа поузданости техничких система, часошис ,,Реинжењеринг“, Зрењанин, 2008, стр. 4-7, ISSN 1820-7294.
 5. Несторовић, Г., и др.: Развој експертних система за одржавање, часопис ,,Одржавање машина“, Смедерево, 2008, стр. 40-45, ISSN 1452-9688.
 6. Несторовић, Г., и др.: Нови модел одржавања на бази техничке дијагностике, часопис ,,Одржавање машина“, Смедерево, 2008, стр.10-14, ISSN 1452-9688

Радови саопштени на скупу међународног значаја:

 1. Несторовић, Г., Адамовић, Ж., и др.: Савремена методологија одржавања, Зборник радова ,,Развој и одржавање железничких транспортних средстава“ Енергетска ефикасност, Бања Лука, Република Српска, БИХ, 2008, стр. 122-129, ISBN 978-99955-605-3-9.

Радови саопштени на скупу националног значаја:

 1. Несторовић, Г.: Техничко одржавање радних течности хидрауличних инсталација, XXВИИИ Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент одржавања, дигитална економија у одржавању и управљање знањем“, Врњачка Бања, 2005, рбр. 56.
 2. Несторовић, Г.: Модели отказа хидрауличких система, XXВИИИ Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент одржавања, дигитална економија у одржавању и управљање знањем“, Врњачка Бања, 2005, рбр 57.
 3. Несторовић, Г.: Експлоатација и одржавање хидрауличних инсталација, XXВИИИ Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент одржавања, дигитална економија у одржавању и управљање знањем“, Врњачка Бања, 2005, рбр. 58.
 4. Катић, А., Несторовић, Г., и др: Бесконтактна метода мерења температуре, XXВИИИ Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент одржавања, дигитална економија у одржавању и управљање знањем“, Врњачка Бања, 2005, рбр. 36.
 5. Несторовић, Г., Реџић, М., Пауновић, Љ.: Дијагностика и испитивање триболошких склопова и мазива, XXIX Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент знања у одржавању“, Врњачка Бања, 2006, рбр. 23.
 6. Несторовић, Г., Реџић, М., Пауновић, Љ.: Основне карактеристике мазива техничких система, XXIX Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент знања у одржавању“, Врњачка Бања, 2006, рбр. 24.
 7. Несторовић, Г., Реџић, М., Пауновић, Љ.: Планирање ремонта и техничког одржавања машина, XXIX Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент знања у одржавању“, Врњачка Бања, 2006, рбр. 25.
 8. Пауновић, Љ., Реџић, М., Несторовић, Г.: Роботизоване машине ’’ Роботи’’, XXIX Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент знања у одржавању“, Врњачка Бања, 2006, рбр. 28.
 9. Несторовић, Г., Петров, Т.: Вибродијагностика турбоагрегата, XXIX Мајски скуп одржавалаца Србије и Црне Горе, ,,Менаџмент знања у одржавању“, Врњачка Бања, 2006, рбр. 30.
 10. Несторовић, Г., Срефановић, С.: Аутоматска дијагностика стања мазива код машина алатки, XXX Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2007, рбр. 23, ISBN 86-83701-02-6.
 11. Несторовић, Г., Аврамовић, Д.: Аутоматска дијагностика уља применом преносних лабораторија, XXX Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2007, рбр. 44, ISBN 86-83701-02-6.
 12. Несторовић, Г., Јевтић, Н.: Одржавање хидрауличних уља, XXX Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2007, рбр. 65, ISBN 86-83701-02-6.
 13. Станојевић, М., Јовановић, Д., Несторовић, Г.: Одређивање критичне брзине и динамичког угибања ротора, XXX Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2007, рбр. 66, ISBN 86-83701-02-6.
 14. Несторовић, Г., Вељковић, Д., Станојевић, М.: Уравнотежење ротора у близини неосетљивих брзина, XXX Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2007, рбр. 84, ISBN 86-83701-02-6.
 15. Савић, Н., Јосимовић, Љ., Несторовић, Г., и др.: Парна турбина са аспекта технологије одржавања, Научно – стручни скуп, ,,Развој, коришћење и одржавање хидрауличних и пнеуматских компоненти система“, Вршац, 2007, ХИП05, ISBN 978-86-83701-08-7.
 16. Несторовић, Г., Савић, Н.: Принципи рачунарског моделовања чврстих тела, Научно – стручни скуп, ,,Развој, коришћење и одржавање хидрауличних и пнеуматских компоненти система“, Вршац, 2007, HIP36, ISBN 978-86-83701-08-7.
 17. Несторовић, Г., Савић, Н., Аврамовић, Д.: Анализа стања котрљајних лежајева услед недовољног степена подмазивања и смањеног уљног филма, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 013.
 18. Несторовић, Г., Милошевић, Д., Јосимовић, Љ.: Систематизација метода за дијагностику лежајева, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 019.
 19. Несторовић, Г., Јосимовић, Љ., Савић, Н., и др.: Уређаји за дијагностику котрљајних лежајева, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, мај, 2008, рбр. 027.
 20. Несторовић, Г., Вељковић, Д., Аврамовић, Д.: Анализа отказа хидродинамичке спојнице вентилаторских млинова за угаљ, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр.010.
 21. Несторовић, Г., Аврамовић, Д., Катић, А.: Уређаји за дијагностику термичког стања техничких система, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 115.
 22. Несторовић, Г., Аврамовић, Д., Вељковић, Д.: Мотори са турбокомпресором , Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 067.
 23. Несторовић, Г., Јосимовић, Љ., Милошевић, Д.: Поузданост софтвера, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 082.
 24. Несторовић, Г., Јосимовић, Љ., Милошевић, Д.: Модел поузданости софтвера, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 065.
 25. Несторовић, Г., и др.: Парна турбина са аспекта технологије одржавања, Научно – стручни скуп ,,ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, Врњачка Бања, мај, 2008, рбр. 075.
 26. Несторовић, Г., и др.: Парна турбина, X СИМПОЗИЈУМ ХИДРАУЛИЧАРА И ЕКОЛОГА СРБИЈЕ, Вршац, октобар, 2008, рбр. 27, ISBN 978-86-83701-20-9.
 27. Несторовић, Г., и др.: Методологија припреме стручних и научних радова, X СИМПОЗИЈУМ ХИДРАУЛИЧАРА И ЕКОЛОГА СРБИЈЕ, Вршац, октобар 2008, рбр. 59, ISBN 978-86-83701-20-9.
 28. Несторовић, Г., и др.: Функционалне карактеристике одржавања издувних система, X СИМПОЗИЈУМ ХИДРАУЛИЧАРА И ЕКОЛОГА СРБИЈЕ, Вршац, октобар, 2008, рбр. 57, ISBN 978-86-83701-20-9.
 29. Несторовић, Г., и др.: Модел прорачуна машинских елемената у MS Excel-у, X СИМПОЗИЈУМ ХИДРАУЛИЧАРА И ЕКОЛОГА СРБИЈЕ, Вршац, октобар, 2008, рбр. 33, ISBN 978-86-83701-20-9.
 30. Несторовић, Г., и др.: Елементи развоја и реинжењеринга парног котла типа Сулзер, Научни скуп, Бања Врујци, новембар, 2009, рбр. 053, ISBN 978-86-83701-23-0.
 31. Несторовић, Г., Аврамовић, Д., и др.: Концепција организацијске успешности функције одржавања , Зборник Радова, Врњачка Бања, мај, 2009, рбр. 147, ISBN 978-86-83701-22-3.
 32. Несторовић, Г., Адамовић, Ж.: Информационе технологије од модела до готовог производа, XXXИИ Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2009, рбр. 047, ISBN 978-86-83701-22-3.
 33. Несторовић, Г., и др.: Методологија припреме стручних и научних радова, XXXII Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2009, рбр. 065, ISBN 978-86-83701-22-3.
 34. Несторовић, Г., и др.: Одржавање уља, XXXИИ Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2009, рбр. 071, ISBN 978-86-83701-22-3.
 35. Несторовић, Г.,и др.: Пријемна и експлоатациона контрола мазива у привредним организацијама, XXXII Мајски скуп одржавалаца Србије, Врњачка Бања, 2009, рбр. 086, ISBN 978-86-83701-22-3.
 36. Несторовић, Г., и др.: Прогнозирање поузданости техничких система, XII Новембарски научно-стручни симпозијум, Бања Врујци, новембар, 2009, рбр. 067, ISBN 978-86-83701-23-0.
 37. Несторовић, Г., Адамовић, Ж.: Софтверски алати у рачунарском пројектовању поуздане машинске експлоатација, НАУЧНО-СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ, Врањачка Бања, децембар, 2010, рбр. 33, ISBN 978- 86-83701-29-2
 38. Несторовић, Г., Адамовић, Ж.: Анализа техничког стања осовинског склопа, Научно-стручни скуп Енергетска ефикасност, Висока техницка школа струковних студија, Београд, октобар 2013, рбр. TD3, стр. 196, ISSN 2334-914X
 39. Несторовић, Г.: Пројектовање поузданости носећег ваљка трачног транспортера применом софтверских алата, Саветовање Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, Зборник радова S15, Костолац, 14 мај 2015. г.
 40. Несторовић, Г. Милошевић, Д., Адамовић, Ж.: Методе пројектовања поузданости машина, XV КОНФЕРЕНЦИЈА "ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА", Врњачка Бања, 30. 10. 2015. Зборник радова, рад редни број 33.
 41. Несторовић, Г.: Примењене CAD/CAM/CAE технологије у индустријском инжењерств, XV КОНФЕРЕНЦИЈА "ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА", Врњачка Бања, 30. 10. 2015. Зборник радова, рад редни број 34.
 42. Несторовић, Г.: Методе теорије поузданости машинских система, Саветовање Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, Зборник радова S16, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац, 19. мај 2016. г.
 43. Несторовић, Г.: Примењене методе теорије поузданости машинских система, IV Саветовање Управљање ризицима, Зборник радова ISBN 978-86-88613-07-1 ВТШ Пожаревац, рбр. 8 стр. 99-113, мај 2016. г.

Магистарска теза:

 1. Несторовић, Г.: Аутомтска дијагностика стања мазива код машина алатки, Магистарска теза, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет ,,Михајло Пупин“, Зрењанин, 2006. 

Докторкса дисертација:

 1. Несторовић, Г.: Модели пројектовања поузданости машина и њихов утицај на процес експлоатације, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, 2012.

Сарадник на изради књига и монографија аутора:

 1. Адамовић, Ж., Јевтић, Н., и др.: Дијагностика путничких аутомобила, Друштво за техничку дијагностику, АДАМ ИНСТИТУТ, Београд, 2007.     
 2. Адамовић, Ж., Јосимовић, Љ., и др.: Методологија и технологија научног истраживања , Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2007. ISBN 86-81101-26-9.
 3. Адамовић, Ж., Пауновић Љ., Пауновић, К.: Поузданост хидрауличних система , Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2007.
 4. Адамовић, Ж. и др.: Конструкција и техничко одржавање моторних возила, TEHDIS, Београд, 2008.
 5. Адамовић, Ж., Вуловић, С.: Менаџмент одржавања у индустрији, Друштво за техничку дијагностику, Београд, 2012. ISBN 978-86-6251-002-0
 6. Симић, М. Т.: Летопис школе у селу Кличевцу (1804) 1806-2016., Друштво српско-руског пријатељства "Православље", Крушевац, 2016. ISBN 978-86-89153-04-0

Сертификати, акредитовани семинари Министарства просвете Републике Србије и Европске уније, повеље, награде и пројекти.

 1. Едукација и лиценцирање професора за примену и бесплатну инсталацију едукационе верзије пакета Pro/ENGINEER за техничке школе у Србији, CPS CAD Professional System d.o.o, Нови Београд, 27. - 29. 08. 2007., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете и спорта Републике Србије, редни број 183 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2007/2008. годину.
 2. Школско оцењивање у основној и средњој школи, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 8. - 9. 11. 2008., редни број 433 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2008/2009. годину, бр. 01-318-01
 3. Визуелно програмирање и примена – Програмирање робота, Политехничка школа, Крагујевац, 6. - 7. 12. 2008., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 325 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2008/2009. годину, бр. 439/06.12.2008.
 4. Електрични и електронски системи на возилима нове генерације, Машинско-електротехничка школа, Параћин, 13. - 15. 02. 2009., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 299 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2008/2009. годину, бр. 053/09.
 5. Геометриагон – Конструкције лењиром и шестаром, Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“, Костолац, 15. 12. 2011., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 42 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину.
 6. Претпоставке успешне наставе, Центар за примењену педагогију, Земун, 31. 03. 2012., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 631 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину.
 7. Рад на CNC машинама, Регионална привредна комора, Пожаревац, Интер-Механика, Смедерево 5. - 6. 11. 2011.; Метеч, Смедерево 9. – 11. 11. 2011.; Универзитет „Eftimie Murgu“, Решица (Румунија) 15. – 16. 11. 2011.; Центар за повећање конкурентности МСП-а у пограничном региону EU IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија.
 8. Писање и управљање пројектима, Универзитет Метрополитан, Београд, 11. 04. 2013., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 931 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2012/2013. годину.
 9. Израда школског сајта, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, 14. 06. 2013., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, редни број 247 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2012/2013. годину.
 10. Обука за директоре школа, Модерна пракса управљања средњим стручним школама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Модернизација система средњег стручног образовања, Јединица за имплементацију пројекта, Београд, 04-05/07/2013.
 11. Пракса и прописи, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац 22. 02. 2014., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, број 860-425/2012.
 12. Признање „Капетан Миша Анастасијевић“ – за високе домете у образовању и васпитању младих , са угледом и резултатима у раду у пројекту „Пут ка врху“. Свечана додела награде у „Данубиа“- Парк хотел на Сребрном језеру, Велико Градиште, 16. јун 2014. године.
 13. Допитник повеље за изузетне резултате у просвети, Дан просветних радника, Град Пожаревац, 8.11.2014. године.
 14. Учешће на скупу: HSM дан за едукаторе, ХОТЕЛ Belgrade City, Београд, 17.02.2015. године.
 15. Учешће на међународној конференцији „Нове технологије у образовању“, стручно усавршавање на пољу информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у систему образовања, Белекспо центар, хотел Холидеј ИН, Београд, 27. и 28. фебруар 2015. године.
 16. Учешће у пројекту "Споји и Завари", Град Пожаревац - Градска општина Костолац, мај 2015. год. http://www.ebranicevo.com/kostolac/dogadjaji/vest/6117/projekti-gradske-opstine-kostolac-obezbeduju-posao-mladima.html
 17. Пракса и прописи, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац 09. 05. 2015., Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, број 449-647/2014 од 31.03.2014. Каталог за 2014/2015 број 486
 18. Учешће на дводневном стручном скупу: Информационе технологије у настави - Електронски портфолио за наставнике и ученике - Примена и значај web апликација у реинжењерингу образовног процеса, Јагодина, Хотел ,,Алфа" - Кончарево 21 и 22.08.2015. године.
 19. Учешће на Трећем сајму Енергетске ефикасности "Обновљиви извори енергије" Пожаревац 11.09.2015. год.
 20. ECDL СЕРТИФИКАТ ACCREDITED TESTER, JISA - Union of ICT Societies, Belgrade, Serbia, CS 1.436J 19.10.2015. године.
 21. Учешће на Четвртом сајму Енергетске ефикасности "Обновљиви извори енергије" Пожаревац 2015. год.
 22. Технологије за репаратуру машинских делова и конструкција, Универзитет у Београду - Машински факултет, 22-I-098/15 од 4.12.2015. године.
 23. Захвалница са медаљом за рад на организовању ученика у пројекту ,,Развој креативних способности ученика иновативним образовањем", Савез проналазача Србије - Београд, Градска општина Врачар, Београд, 14. децембар 2015. године.
 24. Mултимедијални садржаји у функцији образовања, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац 15. 01. до 17.01.2016. г, Отворена просветна иницијатива - Јагодина, Завод за унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије, трајање 24 сата, компетенција К4, број 1501/016-29 од 17.01.2016. г.
 25. Захвалница за подршку књизи "КОСОВО И МЕТОХИЈА ВЕК ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА" Академије наука и уметности Републике Србије, ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево, Институт за савремену историју Београд, Агенција "Препород" Брчко, фебруар 2016. г.
 26. Захвалница са медаљом за рад на организацији ученика у пројекту "РАЗВОЈ КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ИНОВАТИВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ", доделио Савез проналазача Србије, 14.12.2015. г. ГО Врачар, Београд.
 27. Учешће на стручном скупу "Нова знања за нове генерације", од 16.09. до 18.09.2016. године, хотел "Алфа" Качарево
 28. Учешће на стручном скупу Психологија успеха, како изградити успешну каријеру, 13. април 2016. године ТШДУ "Никола Тесла" Костолац
 29. Учешће на стручном скупу "Обновљиви извори енергије" Савет друштва инжењера и техничара, 28.10.2016. у Пожаревцу.
 30. Уверење о савладаној обуци и програму стручног усаврашавања "Настава у облаку", програм реализиван електронским путем, број 16157, Завод за унапређење образовања и васпитања, 570-493/2016 од 18.04.2016. г. у Београду, 8.02.2017. године.
 31. Уверење о савладаној обуци и програму стручног усавршавања "Водич за васпитаче - породица у вртлогу дроге", ТШДУ "Никола Тесла", Костолац, број 173/17-166/480, Завод за унапређење образовања и васпитања, број у каталогу 166 за 2016/2017 и 2017/2018. годину, Шабац, 3.03.2017. године.
Никола Тесла 1856 - 1943
"Човек је рођен да ради, трпи и да сe бори. Ко тако не чини, мора пропасти!"
Никола Тесла 1856 - 1943
"Семе биљке мора пасти на погодно тло, треба га заливати, неговати и чекати да изникне и олиста. Тако је и са сваким човеком или бићем које има људско обличје."

Смерови наше школе 

Техничка школа са домом ученика уписује ученике у три смера: електротехника, машинство и обрада метала, рударство и геологија. 

Постоје профили четворогодишњег и профили трогодишњег образовања.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ +

Електротехника

Електротехника

Електротехничар електронике, енергетике или рачунара. Електромонтер мрежа и постројења, електроинсталатер.

Машинство и обрада метала

Машинство и обрада метала

Компјутерско конструисање, моторна возила, термоенергетика, бравар, аутомеханичар, пнеумо и гасо постројења.

Рударство и геологија

Рударство и геологија

Рударски техничар. Површинска експлоатација, рударство, геологија ...

КАРИЈЕРА ПОЧИЊЕ У ШКОЛИ !!!
ВРХ СТРАНИЦЕ latinica | ћирилица
DMC Firewall is a Joomla Security extension!