Анкетирање ученика о стању у школи


О порталу


Добродошли на портал за анкетирање ученика о стању у школи. 

Портал је намењен првенствено ученицима, али га могу користити и родитељи, као и запослени. Подаци који се пошаљу путем обрасца на порталу видљиви су само директору школе и за сврху треба да имају побољшање квалитета услова образовања и васпитања.

Попуњавањем обрасца можете изнети своје мишљење о: 

  • раду управе школе, наставника и других запослених,
  • условима школовања и мерама за њихово побољшање,
  • проблемима који се јављају у савладавању градива и предлоге за њихово превазилажење,
  • као и све остале замерке, али и похвале које се тичу квалитета школовања.

Образац је могуће попунити анонимно, тј. оставите поље "Име и презиме" празно, али је неопходно унети индекс одељења и име и презиме разредног старешине, како би се избегла злоупотреба портала од стране трећих лица. Уколико образац попуњава родитељ или запослени, потребно је такође унети ове обавезне податке - родитељ индекс одељења и име разредног старешине свог детета, а запослени податке о одељењу у коме жели да укаже на проблем.

Број телефона је такође опционо поље, тј. није обавезно, али је потребно уколико желите даљи контакт са управом школе ради проналажења што бољег решења за проблеме које наводите у обрасцу.

Пре слања обрасца, неопходно је да се упознате са условима слања који се налазе на дну пријаве. Свака злоупотреба портала биће санкционисана у складу са законом и одговарајућим правилницима школе.


Пријава


Упознат сам са начином давања мишљења о раду школе на сајту школе, да је свака злоупотреба давања мишљења електронским путем забрањена и да са кажњава у складу са законом